ПРОГРАМА РОБОТИ (завантажити)

В ПРОГРАМІ ФОРУМУ:

 • Презентація досягнень навчальних закладів, наукових установ, органів управління освітою з упровадження інновацій в освітню практику
 • Інновації у співпраці з закордонними навчальними закладами, дослідницькими центрами, науковими спільнотами в реалізації спільних наукових досліджень та науково-технічних проектів
 • Демонстрація сучасних засобів навчання, навчального обладнання, проектів, програм і рішень для галузі освіти
 • Підготовка до ЗНО абітурієнтів
 • Умови прийому до навчальних закладів на 2017 рік
 • Конкурси для навчальних закладів, підприємств, школярів та студентів
 • Науково-практичні конференції, презентації, семінари, круглі столи, майстер-класи:
 • - «Інновації у науковій співпраці студентів і викладачів Вінницького національного технічного університету - важливий фактор забезпечення якості вищої освіти». Презентацію проводить Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету.

  - «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів навчання для підвищення якості підготовки військових фахівців». Презентацію проводять: Ткачук П.П., д.і.н., професор, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Слюсаренко А.В., к.і.н., заступник начальника з наукової роботи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

  - «Формування інноваційного освітнього середовища у професійно-технічному навчальному закладі» проводять Департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та відділ професійної освіти і тренінгів державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

  - «Науково-методичний та організаційний супровід транскордонної співпраці у системі освіти Чернівецької області». Презентацію проводить Білянін Г.І., к.пед.н., доцент, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

  - «Науково-методичний центр «Агроосвіта» – провайдер інновацій в освіті». Презентацію проводять: Іщенко Т.Д., к.пед.н., професор, в.о. директора державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; Жуковська С.А., завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

  - Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку». Керівники: Романенко М.І., д.філос.н., професор, ректор КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Найдьонова Л.А., д.психол.н., заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

  - Всеукраїнська науково-практична конференція «Академічні свободи, доброчесність, етика: теорія та практика». Проводить Семчук Н.І., к.філос.н., доцент, начальник відділу соціальної роботи і етики державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

  Учасник форуму може подати на розгляд Оргкомітету одну тему конференції, семінару, круглого столу, майстер-класу, експертної дискусії, педагогічного коучингу, презентації авторських навчальних програм, відкритого уроку, дитячої дискусійної панелі і т.ін. (до 45 хв.) для внесення до програми роботи не пізніше 16.09.2016 р. Після вказаного терміну пропозиції не розглядаються. В інформації необхідно вказати: тему; чисельність слухачів; дані про доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, але не більше 5 осіб); питання, що обговорюватимуться; цільову аудиторію (Додаток № 4). Після проведення заходу доповідачам надається відповідний Сертифікат.

   

  З детальною програмою форуму можна буде ознайомитися після 22 вересня 2016 року.

   

  Сервис e-mail рассылки и SMS-маркетинга